นิสสันกำลังพัฒนารถฟิวเซลล์เซลล์ด้วยเชื้อเพลิงเอทานอล

ทางด้านนิสสันได้เดินหน้าเพื่อสั่งมาแล้วแต่กรรมใหม่พัฒนาระบบขับเคลื่อนไฮโดเจนฟิวเซล ที่รองรับเชื้อเพลิงเอทานอลในการเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ซึ่งระบบฟิวเซลของนิสสันไม่ได้แตกต่างไปจากการพัฒนาของโตโยต้าฮุนไดกับฮอนด้าที่ใช้ให้โดเจนเพื่อเป็นการผสมผสานกับออกซิเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
แต่ว่านิสสันจะใช้เอทานอลเป็นหนึ่งของกระบวนการทางเคมี จะช่วยลดความจำเป็นในการกักเก็บไฮโดรเจนไว้ที่ถังอัดความดันได้ค่ะ และเทคโนโลยีนี้จะใช้เป็นกระบวนการรีฟอร์มมิ่งด้วยไอน้ำปี้กันเปลี่ยนรูปเอทานอลให้เป็นไฮโดรเจนที่สามารถนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทันที่ผ่านกระบวนการโซลิด และคาดว่ารถไฮโดรเจนฟิวเซลที่ผสมของเอทานอลจะมีระยะทางขับเคลื่อนมากกว่า 600 กิโลเมตร
และมีต้นทุนต่ำถึงแม้ว่าต้องติดตั้งตัวรีฟอร์มเพิ่มเติมก็ตามค่ะ จะสามารถทำให้แข่งขันกับรถพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ด้วย ทั้งนี้นิสสันได้ระบุว่าเขากำลังมองหาลู่ทางการทำตลาดรถไฟรู้เจนภายในอีก3-4ปีข้างหน้า