ฟินแลนด์เตรียมวางแผนยกเลิกรถส่วนบุคคลทุกชนิดภายในปี 2025

และรัฐบาลของหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปได้กำลังวางแผนเตรียมที่จะแบนรถที่ใช้เชื้อเพลิงฟอลซิล ที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตเช่นเยอรมันจะส่งเสริมให้ใช้รถปราศจากมลพิษภายในปี 2030 แต่ว่าฟินแลนด์ไปไกลยิ่งกว่านั้นกำลังวางแผนไม่มีรถส่วนบุคคลวิ่งภายในประเทศเลยอีกภายใน 9 ปีข้างหน้า
รายงานได้ระบุว่าแผนของฟินแลนด์ต้องการผนวกการขนส่งแบบสาธารณะและส่วนบุคคลไว้ด้วยการสร้างรูปแบบการเดินทางที่เร็วที่สุดและถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของประชาชนชาวฟินแลนด์ และยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าระบบดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ว่ากระทรวงคมนาคมของฟินแลนด์ระบุว่า ระบบเดินทางขนส่งอนาคตจะเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดด้วย
โดยสามารถที่จะวางแผนการเดินทางและชำระค่าใช้จ่ายผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ประชาชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการไรแชริ่งหรือแบ่งกันยานพาหนะ หรือจะเป็นการรองรับทางเดินแบบพิเศษสำหรับเด็ก ระบบนี้จะทำให้เส้นทางเดินรถสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการของประชาชนเนื่องจากรัฐบาลสิ้นแรงต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมตอบสนองต่อการเดินทางส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย